Takaful Untuk Semua

"Dan tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras siksa-Nya." (Al-Maa`idah:2)

We Have Moved…! March 13, 2013

Filed under: Uncategorized — sohoque @ 5:03 pm

Untuk keselesaan semua kami telah berpindah ke domain dan hosting yang baru.

Untuk mendapatkan tips-tips unit trust dan takaful sila ke blog baru kami:

 

www.caknawang.com

Advertisements